Vizyonumuz

Vizyonumuz

 

Yatırım yapılacak ülkeye özgü geliştirdiğimiz metot ve yöntemler ve çözüm ortağı olduğumuz kurumlara kattığımız değerler neticesinde ilgili piyasaya hakim kurum ve kuruluşların paralelinde olacakları şekilde çözümler üretmektir.


Misyonumuz:

Anayurtları dışında yatırım yapmak isteyen kuruluşlara bilgi, birikim ve deneyimlerimiz ışığında kendilerine özgü ve gittikleri ülkenin yasaları dahilinde en iyi korunacakları metotlar geliştirerek çözüm ortaklığı sunmaktır.

Değerlerimiz:

Önce İnsan:


Değerlerimizin odak noktasını “İnsan Değeri” oluşturmaktadır. Hangi dine, dile veIrka sahip olursa olsun, insana saygı, bizim için bir erdem değil olmazsa olmazdır. Biliriz ki her kim ne yapıyorsa insanla yapıyordur ve insan için yapıyordur. Bu sebeple her konuda çıkış noktamız da, nihayetinde vardığımız yer de dünyanın en değerli sermayesi olarak insandır ve insan içindir.

Etik Duyarlılık:


Çalışma süreçlerimizin omurgasını etik değerlerimiz oluşturur. Yerel ve uluslararası yasalara, yaşadığımız çevrenin toplum kurallarına uyarız. Bu çerçevede çözüm ortağı olduğumuz kurumların mahremiyeti mahremiyetimizdir, müşterilerimizle kurduğumuz tüm ilişkiler özeldir.

Açıklık ve Şeffaflık:


Yönetim anlayışımız açık, şeffaf ve hesap verebilirdir. Müşterilerimizle ilişkilerimiz karşılıklı güven üzerine kurulur. Bu güveni yıpratacak en ufak bir belirsizliğe fırsat vermeyiz. Bu değerimiz doğrultusunda iç yapımızı, iş yapış şeklimizi, kurallarımızı ve ücretlendirme politikamızı müşterilerimiz kendi aralarında paylaşabilir.

Değişim:


“Değiştirmek için önce değişmek gerekir!” Değişim mecburidir, engellenemez. Önemli olan değişimi yönetebilmek, onu mükemmeli aramaya programlamak, ondan fayda elde edebilmek ve de onu gelişimle sonuçlandırabilmektir. Bu değeri çözüm ortağı olduğumuz kurumlara kazandıran bir yapı olarak değişim ve sürekli gelişim bizim için pek tabi vaz geçilmez bir değerdir.

Yüksek Nitelikli İnsan Yetiştirme:


Öğrenmenin yaşam boyu süren bir faaliyet olduğu tüm ekibimizce kabul edilir. Bu çerçevede en başta kendi kadromuz olmak üzere tüm müşterilerimiz, yaşam boyu öğrenme sürecini bizimle birlikte sürdürürler.

Uygulama Odaklı Olma:


Kadromuz derin bilgi ve birikimleriyle teori ve uygulamayı optimum seviyede harmanlayıp öncelikli olarak müşterilerimiz tarafından gereksinim duyulan, uygulanabilir projelerin üretilmesi ve sonrasında müşterilerimizden başlayarak tüm dünyaya yayılması için çalışmaktadır.

Başarı Tutkusu:


Tutkusu olmayanın elde edeceği başarının tesadüfi olduğuna ve böyle bir başarının uzun süreli olmayacağına inanıyoruz. Başarının bizzat kendisine tutkulu ekibimiz bu tutkusunu çözüm ortağı olduğumuz kurumların tutkularıyla etkileştirerek bir katalizör etkisi doğmasına neden olur. Bunun sonucu olarak da kalıcı bir ortak başarıyı meydana getirme coşkusunu yaşarız.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Tahran’da yaklaşık on yıldan beri yerleşik olan Türk kökenli firmamız, İran’da yatırım yapmak isteyen Yabancı Firmaların bu yeni pazarlarında işlerinin en başından itibaren yanlarında yer alarak kendilerini en iyi şekilde yönlendirmeye ve İran yasaları çerçevesinde kendilerine en uygun yöntemleri sunarak çözümler üretmeye çalışmaktayız. Bu noktada İran’da yüzde yüz yabancı ortaklı yeni bir şirket kuruluşundan itibaren danışmanlık hizmetlerimiz başlamakta ve daha sonra da müşterilerimize Mali danışmanlık, resmi muhasebenin tutulması, çeşitli devlet kuruluşları nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılması (çeşitli izinler v.s.) ve özetle yapılması gereken her işlem aşamadasında özel çözümlerimizi sunmaktayız.

İran Resmi Saatine Göre Çalışma Saatlerimiz:

Cumartesi - Çarşamba arası: 08:30 - 17:30

Perşembe: 08:30 - 13:00

Cuma: Hafta sonu tatili

Tel: +98 21 88 19 55 12 (Pbx)

Fax: +98 21 88 19 55 16

7/24:  : +905322514086