İran'a Özel Danşmanlık

İran'a Özel Danşmanlık

Grubumuzca genel olarak verilmekte olan hizmetlerimiz aşağıdaki gibi bilgilerinize sunulmaktadır:

1) %100 yabancı uyruklu (İran vatandaşı olmayan) gerçek ve ya tüzel kişilerin hissedarı olacağı yeni şirket kurulması,
2) İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı nezdinde Yabancı Sermaye Kurulu’na şirket kaydının yapılması ve şirkete “Yabancı Sermayeli İran Şirketi” statüsünün kazandırılması için çalışmalar yürütülmesi,
3) Şirketin resmi mali kayıtlarının bir bilgisayar yazılımı ile hem Farsça hem de Türkçe olarak, sıfırdan yapılandırılmasının sağlanması,

 

Resmi Muhasebenin tutulması

- Muhasebe anlamında her türlü ölçümlendirme, bilgi toplama, bilgilerin seviyelendirilmesi ve sonuçta resmi yorumlamaların sağlanması,
- Resmi muhasebe kodlama sisteminin, alınan yazılıma uygun olarak hazırlanması,
- Ortakların önemli kararlar almaları gerektiğinde kullanmaları gereken ve “resmi” ve “gayri remi” değerler üzerinden ileriye yönelik ışık tutabilecek, her türlü mali bilgi ve belgenin sürekli güncel tutulmasının sağlanması ve istendiğinde sunulması,
- Şirket resmi hesaplarında tutulabilecek harcama kalemlerinin öngörülmesi ve şirket yöneticileri ve personeli tarafından yapılacak her türlü harcamanın resmi harcama olarak gösterilebilecek nitelikte olabilmesinin sağlanması, (İran vergi kanununun 147 ve 148. maddeleri)
- Gerektiğinde firma alacaklarının yasal olarak takibinin kolaylılar sağlanabilmesi için, üçüncü şahıslar ile yapılan mali bağlantıların uygun şekilde tutulması ve takibi,

 

Vergi İle İlgili İşlemler:

- Yasalara uygun vergi beyannamelerinin hazırlanması ve zamanın sunulması,
- Çeşitli sebeplerden dolayı olabilecek muhtemel vergi muafiyetlerinin öngörülmesi ve gerğinin yapılması,
- Çeşitli yasal yöntemler ile vergilerin taksitlendirilmesinin sağlanması,
- Şirket ile ilgili vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumları nezdinde olması muhtemel tüm toplantılara, gerekli savunmaları hazırlayarak katılmak,
- Vergi yasasının 169. maddesi gereği üç aylık dönemler ile ilgili alım ve satım tablolarının hazırlanması ve ilgili yerlere ulaştırılması,
- Direkt ve endirekt vergi yasaları ve ilgili yönetmeliklerin günlük takibinin sağlanması,
- Devlet nezdinde gerekli olabilecek tüm mali bilgi ve kaynakların ön görülmesi ve zamanında ilgili yerlere ulaşmalarının sağlanması ve dolayısıyla muhtemel çeşitli cezaların önüne geçilmesi,
- Şirketin mülkiyetinde olan veya kiraladığı gayrimenkuller ile ilgili olan vergilerin hesaplarının yasalara uygun tutlması ve her türlü harç ve vergilerinin tutulması ve takibi,
-Şirket adına “İthalat - İhracat Yetki Belgesi” nin (Kar-te Bazargani) çıkartılması için gereken çalışmalrın yürütülmesi,
- Şirkete ait “İthalat - İhracat Yetki Belgesi” nin (Kar-te Bazargani) bir yıllık olan süresinin uzatılması için gerekli olan ““SSK borcu yoktur” ve “vergi borcu yoktur” yazılarının alınabilmesi için SSK kanunu ile ilgili maddeler ve vergi kanununun 186. maddesinin gereklerinin yerine getirilmesi,

 

Standart Muhasebenin Tutulması:

- Muhasebeden Planlamaya (satış birimi) ve ya aksi yönde akması gereken bilgilerin güncel tutulması,
- Yetkililerin kullanmaları gereken ve gerçek değerleri gösteren her türlü mali bilgi sürekli güncel ve güvenli tutulmasının sağlanması,

 

Sosyal Sigortalar İle İlgili Konular:


- Şirketin bağlı olduğu SSK Bölge Müdürlüğüne kaydının yapılması,
- Şirketin merkez ofisi, çeşitli fabrika veya imalathaneleri v.s. için, ilgili birimlerde ayrı ayrı dosyalar açılması.
- SSK listelerinin aylık olarak düzenlenmesi ve ilgili kuruma ulaştırılması,
- Çalışanların yasal ücretli ve ücretsiz izinlerinin düzenli tutulması,
- Şirket aleyhine SSK’ya yapılacak muhtemel şikayetlerin önüne geçilmesi ve gerektiğinde savunma için gerekli personelin dosyaların düzgün tutulması, (İran’da çok sık yaşanan bir durumdur)

 

 

4) Gerektiğinde şirket için Planlama ve Satış Departmanı Kurulması,
5) Şirketin İran bankaları nezdinde kredibilitesinin yükseltilmesi yönünde gerekli girişimlerde bulunmak,
6) Şirketin ithalat ve İhracat rejiminin yasal zemininin düzene sokulması,

İran’a ithal edilecek malların İran Sanayi Bakanlığı nezdinde, Sipariş Kaydının yapılması, (Sap-te Sefareş İşlemi)
İran’a yapılacak ithalatların ödemelerini, mümkün olduğunca İran Merkez Bankası kuru üzerinden banka vasıtasıyla LC veya havale şeklinde aktarılmasının sağlanması, (Bu şekilde döviz piyasa kurunun %25’e kadar altında mal almak mümkün olacaktır.)
Türkiye’den gelecek malzemelerin, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yerleşik firmamızın uzman kadrosuyla, İhracatının doğru şekilde ve doğru evraklar ile yapılmasının sağlanması ve bunun sonucu olarak da İran’daki ithalat işlem süresinin en aza indirgenmesinin sağlanması, (İran gümrüklerinde, Türkiye’den gelen malın evraklarının doğru hazırlanmamasından mütevellit gecikmeler çok rayiç yaşanmaktadır.)
Tüm bu İthalat ve İhracat işlemleri yapılırken aynı zamanda hem düzenli çalışan hem de uygun fiyatlalar veren nakliye firmaları (kara, hava veya deniz yolu nakliyecileri) ile bağlantı kurarak İran’a gelecek mallar veya İran’dan ithalatı yapılacak malların, en uygun şekilde naklinin sağlanması,
Firmamızın Ticaret Departmanı uzman kadrosu vasıtası ile, İran’daki gümrük işlem süresinin en aza indirgenebilmesi adına her türlü önlemin alınması ve her türlü evrağın önceden hazırlanması,

7) Şirkette çeşitli sebepler ile çalıştırılacak İran vatandaşı olmayan (örneğin Türk Vatandaşları) personel ile ilgili gerekli izinlerin alınması ve ya şirket adına sıkıntısız çalışabilmelerinin sağlanması.

 

Yukarıda bahsi geçen tüm çalışmaları, hem firmamızın Tahran’da bulunan kendi ofisimizde hem de saygı değer müşterimize ait ofislerde sunmamız mümkün olabilecektir.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Tahran’da yaklaşık on yıldan beri yerleşik olan Türk kökenli firmamız, İran’da yatırım yapmak isteyen Yabancı Firmaların bu yeni pazarlarında işlerinin en başından itibaren yanlarında yer alarak kendilerini en iyi şekilde yönlendirmeye ve İran yasaları çerçevesinde kendilerine en uygun yöntemleri sunarak çözümler üretmeye çalışmaktayız. Bu noktada İran’da yüzde yüz yabancı ortaklı yeni bir şirket kuruluşundan itibaren danışmanlık hizmetlerimiz başlamakta ve daha sonra da müşterilerimize Mali danışmanlık, resmi muhasebenin tutulması, çeşitli devlet kuruluşları nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılması (çeşitli izinler v.s.) ve özetle yapılması gereken her işlem aşamadasında özel çözümlerimizi sunmaktayız.

İran Resmi Saatine Göre Çalışma Saatlerimiz:

Cumartesi - Çarşamba arası: 08:30 - 17:30

Perşembe: 08:30 - 13:00

Cuma: Hafta sonu tatili

Tel: +98 21 88 19 55 12 (Pbx)

Fax: +98 21 88 19 55 16

7/24:  : +905322514086