İran'a Özel

İran'a Özel Danşmanlık

Grubumuzca genel olarak verilmekte olan hizmetlerimiz aşağıdaki gibi bilgilerinize sunulmaktadır:

1) %100 yabancı uyruklu (İran vatandaşı olmayan) gerçek ve ya tüzel kişilerin hissedarı olacağı yeni şirket kurulması,
2) İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı nezdinde Yabancı Sermaye Kurulu’na şirket kaydının yapılması ve şirkete “Yabancı Sermayeli İran Şirketi” statüsünün kazandırılması için çalışmalar yürütülmesi,
3) Şirketin resmi mali kayıtlarının bir bilgisayar yazılımı ile hem Farsça hem de Türkçe olarak, sıfırdan yapılandırılmasının sağlanması,

 

Resmi Muhasebenin tutulması

- Muhasebe anlamında her türlü ölçümlendirme, bilgi toplama, bilgilerin seviyelendirilmesi ve sonuçta resmi yorumlamaların sağlanması,
- Resmi muhasebe kodlama sisteminin, alınan yazılıma uygun olarak hazırlanması,
- Ortakların önemli kararlar almaları gerektiğinde kullanmaları gereken ve “resmi” ve “gayri remi” değerler üzerinden ileriye yönelik ışık tutabilecek, her türlü mali bilgi ve belgenin sürekli güncel tutulmasının sağlanması ve istendiğinde sunulması,
- Şirket resmi hesaplarında tutulabilecek harcama kalemlerinin öngörülmesi ve şirket yöneticileri ve personeli tarafından yapılacak her türlü harcamanın resmi harcama olarak gösterilebilecek nitelikte olabilmesinin sağlanması, (İran vergi kanununun 147 ve 148. maddeleri)
- Gerektiğinde firma alacaklarının yasal olarak takibinin kolaylılar sağlanabilmesi için, üçüncü şahıslar ile yapılan mali bağlantıların uygun şekilde tutulması ve takibi,

 

Vergi İle İlgili İşlemler:

- Yasalara uygun vergi beyannamelerinin hazırlanması ve zamanın sunulması,
- Çeşitli sebeplerden dolayı olabilecek muhtemel vergi muafiyetlerinin öngörülmesi ve gerğinin yapılması,
- Çeşitli yasal yöntemler ile vergilerin taksitlendirilmesinin sağlanması,
- Şirket ile ilgili vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumları nezdinde olması muhtemel tüm toplantılara, gerekli savunmaları hazırlayarak katılmak,
- Vergi yasasının 169. maddesi gereği üç aylık dönemler ile ilgili alım ve satım tablolarının hazırlanması ve ilgili yerlere ulaştırılması,
- Direkt ve endirekt vergi yasaları ve ilgili yönetmeliklerin günlük takibinin sağlanması,
- Devlet nezdinde gerekli olabilecek tüm mali bilgi ve kaynakların ön görülmesi ve zamanında ilgili yerlere ulaşmalarının sağlanması ve dolayısıyla muhtemel çeşitli cezaların önüne geçilmesi,
- Şirketin mülkiyetinde olan veya kiraladığı gayrimenkuller ile ilgili olan vergilerin hesaplarının yasalara uygun tutlması ve her türlü harç ve vergilerinin tutulması ve takibi,
-Şirket adına “İthalat - İhracat Yetki Belgesi” nin (Kar-te Bazargani) çıkartılması için gereken çalışmalrın yürütülmesi,
- Şirkete ait “İthalat - İhracat Yetki Belgesi” nin (Kar-te Bazargani) bir yıllık olan süresinin uzatılması için gerekli olan ““SSK borcu yoktur” ve “vergi borcu yoktur” yazılarının alınabilmesi için SSK kanunu ile ilgili maddeler ve vergi kanununun 186. maddesinin gereklerinin yerine getirilmesi,

 

Standart Muhasebenin Tutulması:

- Muhasebeden Planlamaya (satış birimi) ve ya aksi yönde akması gereken bilgilerin güncel tutulması,
- Yetkililerin kullanmaları gereken ve gerçek değerleri gösteren her türlü mali bilgi sürekli güncel ve güvenli tutulmasının sağlanması,

 

Sosyal Sigortalar İle İlgili Konular:


- Şirketin bağlı olduğu SSK Bölge Müdürlüğüne kaydının yapılması,
- Şirketin merkez ofisi, çeşitli fabrika veya imalathaneleri v.s. için, ilgili birimlerde ayrı ayrı dosyalar açılması.
- SSK listelerinin aylık olarak düzenlenmesi ve ilgili kuruma ulaştırılması,
- Çalışanların yasal ücretli ve ücretsiz izinlerinin düzenli tutulması,
- Şirket aleyhine SSK’ya yapılacak muhtemel şikayetlerin önüne geçilmesi ve gerektiğinde savunma için gerekli personelin dosyaların düzgün tutulması, (İran’da çok sık yaşanan bir durumdur)

 

 

4) Gerektiğinde şirket için Planlama ve Satış Departmanı Kurulması,
5) Şirketin İran bankaları nezdinde kredibilitesinin yükseltilmesi yönünde gerekli girişimlerde bulunmak,
6) Şirketin ithalat ve İhracat rejiminin yasal zemininin düzene sokulması,

İran’a ithal edilecek malların İran Sanayi Bakanlığı nezdinde, Sipariş Kaydının yapılması, (Sap-te Sefareş İşlemi)
İran’a yapılacak ithalatların ödemelerini, mümkün olduğunca İran Merkez Bankası kuru üzerinden banka vasıtasıyla LC veya havale şeklinde aktarılmasının sağlanması, (Bu şekilde döviz piyasa kurunun %25’e kadar altında mal almak mümkün olacaktır.)
Türkiye’den gelecek malzemelerin, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yerleşik firmamızın uzman kadrosuyla, İhracatının doğru şekilde ve doğru evraklar ile yapılmasının sağlanması ve bunun sonucu olarak da İran’daki ithalat işlem süresinin en aza indirgenmesinin sağlanması, (İran gümrüklerinde, Türkiye’den gelen malın evraklarının doğru hazırlanmamasından mütevellit gecikmeler çok rayiç yaşanmaktadır.)
Tüm bu İthalat ve İhracat işlemleri yapılırken aynı zamanda hem düzenli çalışan hem de uygun fiyatlalar veren nakliye firmaları (kara, hava veya deniz yolu nakliyecileri) ile bağlantı kurarak İran’a gelecek mallar veya İran’dan ithalatı yapılacak malların, en uygun şekilde naklinin sağlanması,
Firmamızın Ticaret Departmanı uzman kadrosu vasıtası ile, İran’daki gümrük işlem süresinin en aza indirgenebilmesi adına her türlü önlemin alınması ve her türlü evrağın önceden hazırlanması,

7) Şirkette çeşitli sebepler ile çalıştırılacak İran vatandaşı olmayan (örneğin Türk Vatandaşları) personel ile ilgili gerekli izinlerin alınması ve ya şirket adına sıkıntısız çalışabilmelerinin sağlanması.

 

Yukarıda bahsi geçen tüm çalışmaları, hem firmamızın Tahran’da bulunan kendi ofisimizde hem de saygı değer müşterimize ait ofislerde sunmamız mümkün olabilecektir.

İran Hakkında Genel Bilgiler

Coğrafya ve İklim:

İran, kuzeyde Hazar Denizi, güneyde Körfez ve batıda Zağros Dağları arasında yer alır. Orta ve doğu bölgeleri düzlük ve çöl alanıdır.Hazar Denizi kıyılarında yağışlı, sıcak ve nemli bir iklim hüküm sürmektedir. Orta ve doğu bölgelerinde yazın sıcak ve kışın soğuk kara iklimi görülür. Körfez kıyıları sıcak ve nemlidir. Kuzeybatı İran'da kışın en düşük sıcaklık - 20 dereceye ve yazın en yüksek sıcaklık 50 dereceye ulaşabilmektedir. Tahran'da yazın sıcaklık 45 dereceye kadar yükselmekle beraber, şehrin kuzeyindeki yüksek semtlerde geceleri serin bir yayla iklimine rastlanır.İran'da yağış ortalaması kuzeyde yıllık ortalama 1.700 mm, orta ve doğu kesimlerinde ise 250 mm civarındadır. Nemlilik oranı %36-85 arasında değişmektedir.

Ülke Giriş ve Çıkış Uygulamaları:

Ülkeye içki, uyuşturucu madde, silah gibi her ülkede yasak olan bazı malların girişi yasaktır. Diplomatik pasaport hamilleri İran'a girişte ve çıkışta aranmamaktadırlar. Bunun için pasaport ibraz etmek yeterlidir. İran'a girişte aşı zorunluluğu yoktur. Ancak evcil hayvanlar için aşı kartı aranmaktadır.

Giyim:

Bayanlar, İran'da kamuya açık yerlerde İslam Dinine uygun giyim tarzıyla dolaşmaktadırlar. Giyimin İslam Dinine uygun olması konusunda yabancı veya gayrimüslim bayanlara ayrıcalık tanınmamaktadır. 

Konaklama:

Espinas Hotel, İstiklal (eski Hilton), Azadi (eski Hyatt), Homa (eski Sheraton) ve Laleh (eski Intercontinental) gibi beş yıldızlı otellerde tek kişilik oda ücreti 100 Dolar'ın üstündedir. Üç yıldızlı otellerde 50 Dolar'a kadar oda bulunabilmektedir. 5 Yıldız standardı uluslararası standartlardan çok İran’ın kendi standartları açısından tespit edilmiştir.

Uluslararası Ulaşım:

Dünyanın bir çok ülkesine çeşitli havayolu firmalarının uçakları bulunmaktadır. Özelde İstanbul - Tahran arasında THY’nin karşılıklı her gün, İran Havayollarının ise haftada en az üç seferi bulunmaktadır. Ayrıca diğer bazı İran’lı ve Türk firmalarının da hemen hergün birden çok charter seferleri de bulunmaktadır.

İran İçinde Ulaşım

Ülke içi karayolu trafiği yoğundur. Karayolları genelde bakımlı ve düzenlidir. İran'da mesafeler çok uzun olduğundan daha çok havayoluyla yolculuk tercih edilmektedir.

Tahran İçinde Ulaşım

Tahran içinde trafik yoğun ve düzensizdir. Çok dikkatli araç kullanmak gerekir. Özellikle Tahran'da yaşanan araç hasarlı trafik kazalarının yoğunluğu dünya ortalamasının üzerindedir.

Haberleşme: 

Uluslararası otomatik telefon görüşme olanağı mevcuttur. Ayrıca dünyanın bir çok mobil opertaörünün İran’da roaming hizmetleri mevcuttur.

Alışveriş:

Tahran'da çok sayıda alışveriş merkezi bulunmaktadır. İthal mallar daha pahalıdır. Alışverişte pazarlık usulü geçerlidir ve sıkça rastlanabilen taklit mallara karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle kıymetli taşların her zaman gerçek olmama riski mevcuttur. Alışverişe tercihen Farsça bilen bir kişiyle gidilmesinde yarar vardır.İran'a gelen turistler genellikle hediyelik eşya olarak elişi taşbaskılı masa örtüleri, elişi çerçeveler ve kutular, halı-kilim, gümüş ve bakır eşya, deri işleri, hurma ve fıstık satın almaktadırlar. Bu tür eşyayı devlet mağazalarında piyasaya göre ucuza bulmak mümkündür.İran'da telif hakları uygulanması yaygın olmadığından, taklit edilen yabancı dilde sözlük ve sair kitaplar, dünyadaki değerlerinden çok ucuza bulunabilmektedir.Büyükelçilik Kançılaryasının yakınındaki Manuchehri caddesinde çok sayıda antikacı vardır. Yine Kançılarya yakınında yeralan ve İstanbul'daki Kapalıçarşı'yı andıran Bazare Bozorg (Büyük Çarşı) ise tipik bir Doğu çarşısı görünümünde ve gezilmeye değer bir alışveriş merkezidir.

Basın:

Günlük Farsça gazetelerin bir bölümü kamu, bir bölümü özel kurumlarca yayımlanmaktadır. Tirajları yüksektir. İngilizce yayınlanan Tehran Times, Iran News, Kayhan International ve Iran Daily isimli dört adet günlük gazete vardır.

Sağlık:

Tahran'da tıp hizmetleri standardın üzerindedir. Ülkede ciddi sorun yaratacak boyutta salgın hastalıklara rastlanmamaktadır.

Tatil ve Dinlenme Olanakları:

Haftasonu tatilleri Perşembe ve Cuma günleridir. Cuma günü hemen hemen tüm dükkanlar kapalı olup, bazı mahalle bakkalları açılmaktadır. Türkiye Büyükelçiliği ve Konsolosluk Şubesi de Cuma günü tatildir.Turizm sektörü henüz uluslararası norma uygun standart ve kapasiteye ulaşmamıştır. Hazar Denizi kıyısında dinlenme tesisleri vardır. Kadın ve erkek plajları birbirinden ayrıdır.Yakın mesafede, Kuzey Tahran'da teleferikle Elburz Dağları'na çıkmak veya kışın iki saat mesafede yeralan Dizin'deki kayak tesislerine gitmek mümkündür. Yine Tahran'da Derbent ve Derekeh gibi mesire yerleri mevcuttur. Kuzey Tahran'da halkın genellikle itibar ettiği parklar bakımlı, temiz ve güvenlidir. İki-üç günlük geziler için ise özellikle Şiraz ve İsfahan tercih edilmektedir.

Adetler ve Gelenekler:

Şebi Yelda: Sonbahar mevsiminin bittiği ve kışa girilen gece olarak, 21 Aralık gecesine denk gelmektedir. Bu gece tüm aile bireyleri biraraya toplanır ve yenilen yemekler arasında karpuz, nar ve kuruyemiş özellikle yer alır.

Çarşambe Suri: 21 Mart (Nevruz/yılbaşı) gününden önceki son salı gecesi yakılan ateşlerin üzerinden atlanarak kişilerin üzerindeki uğursuzluklar uzaklaştırılmaya ve canlılık kazanılmaya çalışılır.

Nevruz: Yeni yılın ilk günü kabul edilen 21 Mart'dan itibaren bir hafta süreyle kutlanan bir bayramdır. Bu süre içinde resmi yerler tatildir. Yeni yılın uğurlu ve bereketli geçmesi dileğiyle tüm aile üyeleri evde kurulan sofranın etrafında biraraya gelirler.

Sizde Beder: Nevruz'un 13. günü olarak 2 Nisan tarihine denk gelir. 13 rakamının uğursuzluğuna inanılarak, her tür uğursuzluktan kurtulmak için pikniğe gidilir ve bir kap içinde yeşertilen buğday veya mercimek suya atılır.

Tasua ve Aşura: Tashua, Hazreti Hüseyin'in yaralandığı ve Aşure ise öldüğü günlerdir. Bu günlerin gecelerinde büyük yas törenleri, geçit törenleri düzenlenir, halka yemek dağıtılır.

İran Tarihi (Kronolojik Kısa Tarih)

MÖ 550: Pers imparatorluğu kurulmuştur.

MÖ 330: Makedonyalı Büyük İskender’in İran’ı fethetmiş ve Helenistik kültürü İran’a yayılmıştır. İskender’in ölümünden sonra İran İskender’in generallerinden Seleucus’un kurduğu devletin yönetiminde kalmış, daha sonra yerini Part imparatorluğuna bırakmıştır. Part imparatorluğu döneminde İran’la Roma arasında uzun savaşlar yaşanmıştır.

MS 220: Sasani imparatorluğu kurulmuştur. Bu dönemde de Roma imparatorluğu ile savaşlar devam etmiştir.

637- 641: İran, Arap İslam orduları tarafından fethedilmiştir.

750: Abbasi hanedanı Emevileri devirerek yönetime ele almıştır.

1040: Selçuklular Dandanakan savaşında Gaznelileri yenerek önce Horasan’ı, daha sonra tüm İran ve ön Asya’yı fethetmiştir.

1220: Moğollar İran’ı fethetmiş ve bir süre sonra İlhanlı devleti kurulmuştur.

1393: İran’da Timur devletinin hakimiyeti başlamıştır.

15. yy: İran’da Karakoyunlu ve Akkoyunlu hakimiyeti.

1501: Şah İsmail’in Tebriz’i fethiyle birlikte İran’da Safavi hakimiyeti başlamıştır. Bu dönemde, İran’da Şiiliğin 12 İmam (Caferi) kolu hakim olmuş, Osmanlı ve Safavi devletleri arasında politik, stratejik ve ideolojik mücadele başlamıştır. Bu mücadelenin sonucu olarak yapılan 1514 Çaldıran Savaşı’ndan sonra 1639 Kasr-ı Şirin anlaşmasına kadar zaman zaman savaşlar olmuş, bu tarihten itibaren Osmanlı - İran sınırı değişmemiştir.

1719-20: Afgan istilası dönemi.

1736-47: Nadir Şah, Afşar Hanedanı'nı kurarak 1738'de Kuzey Hindistan'ı istila etmiştir. Despot bir yönetici olan bu hükümdar, 1747'de bir suikaste kurban gitmiştir.

1794 : Aga Muhammed Han, 1921 yılına kadar hüküm sürecek olan Kaçar Hanedanı'nı kurmuştur.

XIX. Yüzyıl: İran, Afganistan ve Rusya lehine büyük toprak kaybına uğramıştır.

1901: Ülkede bu tarihte petrol bulunmasıyla birlikte, İran üzerindeki İngiliz-Rus rekabeti yoğunlaşmıştır.

1906: İran'da ilk Meclis toplanmış ve ilk anayasa kabul edilmiştir.

1907: İran, İngiliz-Rus anlaşmasıyla nüfuz bölgelerine bölünmüştür.

I. Dünya Savaşı : İran toprakları İngiliz, Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin harekat sahası olmuştur.

1921-25: Kaçar Hanedanı'nın son hükümdarı Ahmet Şah, Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen istikrarsız dönemde, yurtdışında iken yapılan bir darbeyle devrilmiştir. Ordudan Rıza Han ülkede askeri bir yönetim kurmuş ve daha sonra Rıza Şah Pehlevi adı altında Pehlevi Hanedanı'nı başlatmıştır.

1941: İngiliz ve Sovyet kuvvetleri, Alman tehdidine karşı korumak gerekçesiyle, İran'ı işgal etmişlerdir. Rıza Şah tahtından feragate zorlanmış ve yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçmiştir.

1945: Azerbaycan ve Kürdistan'da Sovyet taraftarı rejimler kurulmuştur.

1946: Sovyet birlikleri İran'dan çekilmiştir.

1951- 53: Başbakan Musaddık Parlamento'yu petrol endüstrisini millileştirmiş, fakat İngiltere'nin uyguladığı ambargo nedeniyle bu girişim başarıya ulaşamamıştır. Musaddık'a cephe alan Şah ülkeden ayrılmak zorunda kalmış, ancak Musaddık'ın bir darbeyle devrilmesi üzerine kısa süre sonra geri dönmüştür.

1954: Şah İngiliz, Amerikan, Hollanda ve Fransız şirketlerinden oluşan konsorsiyum ile bir anlaşma imzalayarak, petrol endüstrisini yeniden faaliyete geçirtmiştir.

1961-63: Devlet yönetiminin dizginlerini eline alan Şah altı noktaya dayanan Beyaz Devrimi başlatmıştır. Özellikle toprak reformuna girişilmiştir.

1963: Reformlara karşı dini muhalefet başlamıştır.

1969-70: İran'ın petrol gelirleri yükselmeye başlamış; ordunun modernizasyonu ve güçlendirilmesi için çalışmalara girişilmiştir.

1974: Pers İmparatorluğu'nun 2500. yıldönümü kutlanmıştır.

1978: Ülkedeki muhalefet, sürgündeki Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin liderliğinde, Şah rejimine karşı genel ayaklanmaya dönüşmüştür.

1979: Şah'ın ülkeyi terk etmesiyle Pehlevi Hanedanı sona ermiş ve İslami Devrim sonucunda İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştur.

1980-88: İran ile Irak arasında sekiz yıl süren savaş ülkede büyük tahribata yol açmıştır.

1989: Humeyni ölmüş, eski Cumhurbaşkanı Hamaney Dini Rehberliğe getirilmiş, başbakanlık kaldırılmış ve Meclis Başkanı Rafsancani Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

1993: Rafsancani ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

1997: Hüccetülislam Seyyed Mohammad Hatemi Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

2005: Mahmud Ahmedinejad Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Tahran’da yaklaşık on yıldan beri yerleşik olan Türk kökenli firmamız, İran’da yatırım yapmak isteyen Yabancı Firmaların bu yeni pazarlarında işlerinin en başından itibaren yanlarında yer alarak kendilerini en iyi şekilde yönlendirmeye ve İran yasaları çerçevesinde kendilerine en uygun yöntemleri sunarak çözümler üretmeye çalışmaktayız. Bu noktada İran’da yüzde yüz yabancı ortaklı yeni bir şirket kuruluşundan itibaren danışmanlık hizmetlerimiz başlamakta ve daha sonra da müşterilerimize Mali danışmanlık, resmi muhasebenin tutulması, çeşitli devlet kuruluşları nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılması (çeşitli izinler v.s.) ve özetle yapılması gereken her işlem aşamadasında özel çözümlerimizi sunmaktayız.

İran Resmi Saatine Göre Çalışma Saatlerimiz:

Cumartesi - Çarşamba arası: 08:30 - 17:30

Perşembe: 08:30 - 13:00

Cuma: Hafta sonu tatili

Tel: +98 21 88 19 55 12 (Pbx)

Fax: +98 21 88 19 55 16

7/24:  : +905322514086